นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

ที่ www.rifaminememorial.com เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สล็อตเว็บตรง ของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก ฝากเงิน ถอนเงิน หรือใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดการชำระเงิน และข้อมูลบัญชีธนาคาร

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  1. ให้บริการและดำเนินการตามคำขอของคุณ
  2. ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและบริการของเรา
  3. ส่งข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นจากเว็บไซต์ของเรา
  4. ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของคุณ เว้นแต่จำเป็นตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเรา

การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายโดยมิชอบ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุบนเว็บไซต์

โดยการใช้บริการของเราหลังจากอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้